Refleksjonsnotat

Jeg har den foregående måneden hatt foreleser Arne Krokan i kurset digital økonomi og forretningsforståelse. Kurset har vært lærerikt og interessant, og jeg kommer definitivt til å ta med meg det jeg har lært videre i livet. Krokan har lært bort kunsten om å se på teknologi med nye øyne….

les mer