Performance marketing

Hva er performance marketing?

Performance Marketing i Norge er bedre kjent under navnet resultatbasert markedsføring. Det er en fagterm for når man tar i bruk betalte kanaler på sosiale medier og i søkemotor for å oppnå resultater med markedsføringen. Når det er gjennomført skal det føre til klikk til nettside, videovisninger, salg eller leads. Mange vil beskrive performance marketing som en mer lønnsom markedsføringsmodell enn tradisjonell markedsføring, og på en annen side har man også de som ser på inbound marketing som en mer lønnsom modell enn de to forenevnte.

Hva er fordelene med denne typen markedsføring?

I motsetning til tradisjonell markedsføring er resultatbasert markedsføring lett å måle, det er lavere risiko og veldig ROI fokusert da man betaler for markedsføring som fører til resultater, ikke hvor mange som ser annonsen.

Hovedfordelen med resultatbasert markedsføring er at det er 100% målbart, og det kommer jeg tilbake til.

Hvordan måler man effekten av dette?

Som nevnt er måling enkelt når man driver med resultatbasert markedsføring, noe som også er hovedgrunnen til at det på norsk heter, nettopp resultatbasert markedsføring. Til forskjell fra for eksempel inbound hvor man ser resultatene gradvis over tid, vil man her kunne se konkrete tall allerede fra dag én. Man kan bruke ulike programmer for å analysere nettsiden når man kjører ulike kampanjer, og på den måten kan man se hvor trafikken kommer fra, hva brukerne gjør og når utfører handlinger. Dersom man benytter seg av for eksempel Google Analytics kan man såkalte UTM-lenker for å kunne spore trafikken fra spesifikke kanaler og plattformer. UTM-lenkene byttes enkelt ut med de originale lenkene.

Dersom målet er salg og konverteringer er det viktig er å måle ROAS, altså inntekter direkte knyttet til annonseringen, kontra annonsekostnadene. Dette er mindre viktig om målet er brand awareness, hvor man i motsetning til salgsfremmende kampanjer, ønsker å skape oppmerksomhet rundt merkevaren eller et viktig tema. I dette tilfellet kan KPIene være engasjement, antall visninger og 75% videovisninger.

Hvem benytter seg av performance marketing?

Det er mange bedrifter som driver med dette i dag, men det er også mange bedrifter som mangler den interne kompetansen til å kunne gjennomføre en betalt kampanje på sosiale medier. Derfor har mange bedrifter, blant annet TRY Opt som jeg jobber for, spesialisert seg på performance på sosiale medier og søkemotor for å kunne bistå til langsiktige og kortsiktige prosjekter. Uten at dette skal virke som et nyttig innlegg og ikke reklame velger jeg å ikke gå dypere inn på akkurat dette, men dersom du er en liten, mellomstor eller stor aktør i nød, så ikke nøl med å ta kontakt med marius@tryopt.no.

Alle bedrifter har ulike markedsføringsstrategier. Noen foretrekker en mer tradisjonell strategi, andre en mer digital, og det er helt greit. Verden er dog i stadig forandring, noe som gjør at bedrifter må tenke nytt, istedenfor å fortsette med det samme gamle. Still gjerne spørsmål til hva jeg mener med det, men jeg mener at noen bedrifter er litt gammeldagse i måten de markedsfører seg på, noe som gjør at effekten av markedsføringen blir noe dårligere år for år sett i forhold til hva effekten var før.

Kilder

Solid Media

Outbrain