Hvordan optimalisere annonser på digitale flater?

I dette innlegget skal jeg ta deg gjennom hvordan man kan optimalisere annonsene på ulike plattformer og kanaler ved hjelp av analyse. Hvor ofte har du stilt deg spørsmålet: «Hvor mye budsjett skal jeg sette av til denne kampanjen?» eller «Hvorfor får jeg disse resultatene på denne kampanjen?». Forhåpentligvis klarer jeg å svare på mange av spørsmålene dine.

Det er enkelt å sette i gang en kampanje når man har grafisk materiale og tekstene man ønsker å bruke, men hvordan i all verden skal man vite hva som er anbefalt budsjett å bruke, og hvordan skal man optimalisere annonsene underveis? Det første man starter med er en målgruppeanalyse for å se den potensielle størrelsen på målgruppen. Skal man gå bredt ut, eller ønsker man å snevre det inn til en liten målgruppe. Ofte fører en for snever målgruppe til at kostnaden på eksponeringer økes, og det anbefales derfor å gå litt bredt ut fra start, og heller snevre inn basert på resultater underveis.

Plattformene og budsjettoptimalisering

På de sosiale kanalene betaler man for eksponeringer, mens man på Google betaler for klikk dersom man kjører søkeords-kampanjer, eller visninger dersom man kjører display- eller Youtube-kampanjer. Budsjettene regnes derfor litt forskjellig. På Google må man se hvor mye hvert søkeord koster, og hva eventuelle benchmarks på CPV (Cost per view).

Jeg tar for meg sosiale medier først, hvor formelen for budsjettutregning er (målgruppe x dekning x frekvens) x CPM/1000. Frekvens og CPM vil variere fra kanal til kanal, men om vi tar Facebook som eksempel, så kan vi regne med 70 kroner i CPM på en helt vanlig trafikk-kampanje, og 3-4 i frekvens. La oss si at målgruppen vi ønsker å målrette kampanjen mot inneholder totalt 150.000 mennesker, og vi regner med at en oppnåelig dekning (andelen av den totale målgruppen vi ønsker å treffe) er 70%. Frekvensen settes til 3, og CPM som tidligere nevnt 70 kroner. Med disse tallene kommer vi frem til et anbefalt budsjett på 22.000 kroner. Om man syntes det blir for mye, kan man senke dekningen. Senker vi dekningen til 40%, får vi et anbefalt budsjett på 12.500 kroner, altså cirka halvparten av det vi først fikk.

Som performance spesialist vil jeg alltid anbefale høyest mulig dekning, men for de kundene som ikke har budsjetter til å klare å oppnå den høyeste dekningen på brede målgrupper vil jeg anbefale å snevre inn målgruppene, eller senke forventningene om rekkevidde og resultater på kampanjen.

Når man skal finne frekvens og CPM for å regne ut et budsjett kan man benytte tidligere data i bedriftens annonsekonto, dersom, man har dette. Hvis ikke finnes det benchmarks der ute, både globalt, for Norden og Norge. Når man justerer budsjettet opp og ned iløpet av kampanjeperioden, er dette med på å tvinge algoritmene til å gjøre som man vil, og kan derfor ha positiv og negativ innvirkning på kampanjen.

Dersom man kjører en søkeords-kampanje betaler man for klikk på søkeordene. Et søkeord kan for eksempel koste 25 kroner, mens et annet kan koste 7 kroner. Det er veldig variabelt, og man må derfor gjennomføre en god søkeordsanalyse på søkeord man ønsker å benytte seg av i kampanjen sin. Etter dette kan man estimere budsjett ut fra hvor mange klikk man ønsker å få ila kampanjeperioden. Personlig mener jeg Google-annonser er mer merkevarebyggende enn salgsfremmende, og foreslår at Google benyttes etter allways-on prinsippet.

Grafisk og tekstbasert optimalisering

Når man lager annonser er det greit å lage flere ulike bilder eller videoer og tekster for å teste hvem av annonsene som gjør det best. Her kan man bruke spørrende, oppfordrende og engasjerende tekster om hverandre for å teste hva som fungerer best, og gå videre for å lage tilsvarende av de annonsene som gjør det bra. Da kan man også bytte ut bilder/videoer for å se om det har en positiv eller negativ effekt.

Optimaliseringene på Google går på relevante søkeord for bedrift og bransje, som man finner ved hjelp av søkeordsanalyser, eller at man forbedrer tekstannonsene. Etter 30. juni 2022 kan man KUN lage og optimalisere responsive søkeords-annonser. Da skriver man flere forskjellige forslag på overskrift og beskrivelse, deretter vil Google rangere og vurdere selv hvilke tekstkombinasjoner som skal vises til hvilket søk. Overskriftene kan være på maksimum 30 bokstaver. Her er det lurt å sperre av noen plasseringer (1-3) for å unngå at lignende overskrifter vises samtidig, slik som vist under.

Beskrivelsene i en Google søkeords-annonse er lenger, og kan inneholde opp til 90 ord. Her kan man utdype overskriftene, eller skrive om andre produkter eller tjenester som bedriften din måtte tilby. Til syvende og sist er det overskriftene som vil ha mest å si på kvaliteten på annonsene.

Om det skulle være spørsmål til artikkelen, eller om du behøver hjelp med markedsføringen på digitale flater kan du ta kontakt med meg på mariusvhansen@icloud.com.