Google Analytics 4 (GA4)

Google annonserte i mars-måned at Google Universal Analytics skal avvikles fra og med 1. juli 2023. Google Analytics 360 får noen måneder ekstra, og vil avvikler 1. oktober 2023. Det vil si at de ikke lenger samler data fra nettsider hvor man har installert cookie-filen, og man er nødt til å ta i bruk andre verktøy for å samle data.

Heldigvis har man muligheten til å ta i bruk Google Analytics 4, populært kalt kun GA4. GA4 har fremdeles sine svakheter sett opp mot Universal, men man har ikke mange andre alternativer. Google avvikler Universal på grunn av manglende innsikt på cross-platform området, noe GA4 har. GA4 trenger, i motsetning til Universal, ingen cookies for å samle data. GA4 benytter seg av event-basert data, som også kommer til å bli mer brukt fremover. Facebook bruker det samme med sin API-baserte løsning.

Jeg anbefaler alle å ta i bruk GA4 så snart som mulig og benytte det parallelt med Universal frem til nedstengningen. På denne måten får man samlet nok data det neste året til å ha historikk. Dersom man ønsker at tidligere historisk data ikke skal forsvinne kan man samtidig eksportere data fra Universal.

I Frankrike har de allerede begynt å tvinge selskaper til å fjerne Analytics for å overholde GDPR og Schrems, og med tanke på at det skjer mye rundt personvern i hele Europa. På sikt kommer det nok lignende innstramminger for personvern i USA, men enn så lenge ser det ut til at det er forskjellige syn og meninger om hvor alvorlig man skal ta personvern.

Dersom det er spørsmål knyttet til GA4 og nedstengningen av Universal, er du velkommen til å ta kontakt med meg på mail eller telefon.