Business model canvas – Et verktøy for å forstå

«Business model canvas» er en forretningsmodell utviklet av Osterwalder og Pigneur (2010) for å gjøre det lettere å forstå hva et selskap driver med. I en av mine foregående publikasjoner skrev jeg om hvorfor Uber har blitt så vellykket, og hvor jeg viste frem forretningsmodellen deres. I dette innlegget vil jeg benytte Uber som et gjennomgående eksempel, og forklare hver enkelt komponent i modellen. (Innlegget fortsetter under bildet).

Som vist over består modellen av 9 komponenter med underliggende punkter som til slutt fyller ut lerretet. De underliggende punktene forteller hvordan selskapet tjener penger, hvem er de involverte og hvor kostnadene kommer fra på en forståelig måte.

Komponentene består av

Nøkkelpartnere: Et selskap som Uber behøver et godt nettverk av investorer, selskaper som tilbyr betalingsløsninger og ansatte for å holde hjulene i gang. Det er også lurt å samarbeide med andre organisasjoner som kan gi mulighet for fremtidig vekst.

Nøkkelaktiviteter: Det er stadig behov for nye ansettelser, kundeservice og produktutvikling for å holde interessen oppe hos målgruppen, og man må derfor forbedre og innovere tjenester og produkter.

Nøkkelressurser: Ressursene som trengs for å fullføre modellen til selskapet. Dette kan være ressurser som en fungerende teknologisk plattform og kompetente sjåfører.

Kostnadsstruktur: Hvilke kostnader har selskapet? Teknologisk infrastruktur, lønn, eventer og markedsføring er Ubers kostnader, og er en blanding av både direkte og indirekte kostnader.

Verdiskaping: Hvilke verdier skaper Uber for kundene og de ansatte? Kundene får blant minimal ventetid, oversikt (tracking) av hvor sjåføren er og informasjon fortløpende etter bestilling og kontantløs betaling etter endt kjøretur. De ansatte får fleksible arbeidstider, enkel betalingsløsning og de får betalt for å være pålogget, selv uten å kjøre kundene.

Kunderelasjoner: Hva gjør Uber for å skape gode relasjoner med kundene sine? De synliggjør seg selv på sosiale medier, har en kundeservice kundene kan snakke med og et strengt rating system som tilsynelatende virker tilfredsstillende.

Kanaler: Hvor blir tjenesten levert? Uber leverer tjenesten sin på nettsiden og app for smarttelefoner.

Inntektsstrøm: Det er viktig å ha oversikt over hvor inntektene kommer fra. Uber får betalt fra de ulike tjenestene de leverer som Uber X, Uber lux, Uber SUV etc. Selskapet får også betalt per kjørte kilometer og økning i pris når etterspørselen er større enn tilbudet.

Kundesegment: Hvem er kundene til Uber? De som ikke eier egen bil og liker å komme seg fra A til B med stil. Sjåførene, de som eier sin egen bil og ønsker en ekstra inntekt og samtidig liker å kjøre bil.

Oppsummert er modellen en guidance for et selskap hvor hvor man setter opp en strategi. Denne strategien fungerer inntil man kommer til punkt hvor man begynner å miste kunder. For da å unngå et Kodak moment er selskapet da nødt til å se på forretningsmodellen sin og vurdere hvor det er viktig å ta grep.

Kilder:

Osterwalder, Alexander; Business Model Generation; 2010