Hva har DHL og bærekraftmålene til felles?

I det første innlegget jeg publiserte skrev jeg om Schneider electronics og IIoT om hva det innebar, og hvor viktig dette er for fremtidens industri. I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på detaljene rundt FNs bærekraftmål og hvordan det kommer til å påvirke næringslivet. Jeg har valgt ut logistikkselskapet Dalsey, Hillblom and Lynn, bedre kjent som DHL, sammen med mine medstudenter Thomas McBride og Magnus Ruud.

DHL er et internasjonalt logistikkselskap med over 380 000 ansatte i mer enn 220 land per 2019. De ble grunnlagt i 1969. Kjøretøyflåten deres består av fly, lastebiler, biler og el-sykler. DHL håndterer mer enn 1 500 000 000 forsendelser hvert eneste år. DHLs langsiktige mål er null utslipp gjennom sin transport innen 2050. For å oppnå mål opererer DHL med ulike programmer. Gjennom DHLs programmer GoHelp, GoTeach og GoGreen arbeider de med å bekjempe fattigdom, utvikle utdanningsmuligheter for flere og redusere utslipp. Videre poengterer de at bærekraft lenge har vært en del av et viktig problem i vår tid. Internt i DHL ønsker de større og større fokus på bærekraft.

På DHLs nettsider skriver de at samfunnsansvar spiller en nøkkelrolle i deres overordnede forretningsstrategi. DHL kaller dette for “Living Responsibility”. Strategien legger grunnlag for å skape miljømessig, sosial og økonomisk verdi for kunder og planeten. 

Høsten 2015 så introduserte FN 17 bærekraftsmål som skulle gjelde for alle verdens land der de satt året 2030 som frist. Hensikten med disse målene var å få nasjoner til å iverksette bærekraftige tiltak i håp om å regulere klimaendringer. Med tanke på hvilke av FNs bærekraftsmål som DHL jobber mot, så ser man at de har implementert flere programmer slik som GoHelp, GoGreen og GoTeach. 

Bærekraftmålene fremstilt av FN.

Av disse 17 bærekraftsmålene finner jeg mange som er relevante til hva DHL har som mål, men av de ekstra interessante vil jeg trekke frem utryddelse av sult, god utdanning, og å stoppe klimaendringer. Dette innlegget skal handle om DHL og deres arbeid mot å nå disse 3 bærekraftsmålene. I logistikkbransjen per dags dato er det mye snakk om utslipp fra fly, vogntog og skip, men det må da være noe disse selskapene som frakter varer fra A til B kan gjøre for å stoppe utslippene?

Ved hjelp av ny teknologi og innovasjon kan man i dag lage elektriske busser og installere såkalte «scrubbers» på skip som er designet for å fjerne svoveloksider fra skipets motor og andre avgasser. Det jobbes stadig med å utvikle elektriske fly, men foreløpig er det bare småfly som får denne gleden.

Utryddelse av sult

Ved hjelp av programmet GoHelp skal DHL sammen med FN hjelpe land i nød når det er behov for det, og sammen kan de hjelpe til med å stoppe hungersnød hos land hvor en katastrofe har inntruffet. DHL hjelper til med å bedre flyplassene i de katastroferammede landene for å gjøre logistikken så effektiv som mulig. DHL skriver på sin egen nettside at programmet har 3 fokusområder: «Get airports ready for disaster», hvor DHL forbereder flyplasser for eventuelle utfordringer relatert til logistikk under en naturkatastrofe. En annen viktig del er «Disaster response team» som står klar til å hjelpe til der en katastrofe har inntruffet. Den siste delen er «We help each other» hvor et team hjelper til med opprydding og tiltak i etterkant av en katastrofe.

God Utdanning

GoTeach har som hensikt å gi unge barn og voksne muligheten til å få en utdanning. I samarbeid med SOS barnebyer og Teach for All så hjelper selskapet med at barn i fattige land skal få tilgang til god utdanning. Dette bidrar til å nøytralisere forskjellene mellom rike og fattige i land hvor tilgangen til informasjon er minimalt. Dette bidrar til at neste generasjon får rikelig med kunnskap, og en god jobb i fremtiden.

Null utslipp

DHL kartlegger utslippet deres slik at de kan forbedre seg og nå målet sitt gjennom GoGreen. Programmet har den hensikt å redusere mengden utslippsgasser fra selskapets transporttjenester. Hele 62% av energien til selskapet kommer i dag fra fornybare ressurser. GoGreen byr på flere bærekraftige tiltak rundt transport, hvor de jobber mot å optimalisere og effektivisere dette gjennom transport på skinner, i vann, luft og på veier. Mange andre selskaper jobber med det samme for å redusere klimagasser, og innen 2050 skal DHL være et null-utslipp selskap. Et godt og langsiktig mål som bidrar til å sette en stopper for global oppvarming.

For at selskapet skal nå målet har de satt seg noen delmål innen 2025:

  • karbonavtrykket skal reduseres 50% sammenlignet med hva det var i 2007.
  • 50% av salget skal være klimavennlige løsninger som også vil hjelpe kundene å velge klimavennlig.
  • 80% av alle ansatte skal bli GoGreen spesialister for å kunne bli involvert i prosessen.
  • Redusere lokale luftforurensninger 70% ved å velge elektriske sykler og biler.

Oppsummert ligger DHL langt foran når det kommer til å sette seg bærekraftsmål, men det er fremdeles en lang vei å gå. Allikevel anser jeg DHL som et ledende selskap når det kommer til bærekraft, og det blir spennende å følge DHL fremover.

Kilder:

https://www.logistics.dhl/global-en/home/about-us/corporate-responsibility/mission-2050.html

https://www.logistics.dhl/global-en/home.html

https://www.dpdhl.com/en/responsibility/environment-and-solutions.html

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.logistics.dhl/global-en/home/our-divisions/global-forwarding/forwarding-insights/linkedin/demurrage-detention-storage-charges.html