Hva er OKR?

I forelesningene med Karl Philip har vi lært om et viktig element for målsetting som kalles OKR, eller Objectives and key results som blir brukt av mange store organisasjoner. OKR er et system for gjennomføring, og John Doerr skrev om dette i boken Measure what matters og sitatet «It almost doesnt matter what you know. Execution is everything» er noe man burde sitte igjen med. John Doerr kom inn i Google ganske tidlig i organisasjonens stadie og presenterte dette styringssettet, og det bruker Google fremdeles i dag.

OKR kan deles opp på denne måten:

Objective: Hva ønsker du å oppnå?

Key Results: Hvordan har du tenkt å gjøre det?

Og kan i praksis settes opp slik eksamensgruppen min gjorde det med nettbutikken vi skal lage:

Objective: En brukervennlig og fullt fungerende nettbutikk med fokus på kompetanse om hvordan oppnå høy trafikk som skal føre til salg og epostmarkedsføring av høy kvalitet. Oppnå kompetanse om hvordan oppnå god konverteringsrate.

KR1: Oppnå 1000 besøkende på nettsiden innen 1. Juni (8/10). 

KR2: Få 50 abonnenter til nyhetsbrev innen 1. Juni (4/10).

 KR3: Oppnå 200 likes på FB innen 15. Juni (5/10)

KR4: Selge 6 produkter på nettsiden innen kvartalet er over (5/10) 

Hvordan kan OKR øke effektiviteten i en organisasjon?

Det sies at de beste bedriftene bruker OKR, og det bevises med listen over store globale selskaper under som benytter seg av dette styringssettet. Objectives skal være en veiviser for hvor en organisasjon ønsker å bevege seg, men den skal også motivere og inspirere til fremgang. Key Results burde være SMART-mål (Spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt), på denne måten kvalitetssikrer man de.

John Doerr om OKR

Organisasjoner som bruker OKR

Store organisasjoner som benytter seg av Objectives & Key Results

Kilder

INEVO

Forelesninger med Karl Philip Lund