fbpx

POST-modellen

POST-modellen er et verktøy for å bygge effektive kampanjestrategier på sosiale medier.

People (menneske)

Det første du må gjøre er å se for deg målgruppen du ønsker å nå. Hvem er målgruppen din, og hvilket medium er mest relevant for de? Dette er viktig for å lage kvalitetsinnhold på sosiale medier. Om man ikke tar hensyn til dette vil man kaste bort penger på kampanjer som ikke fungerer.  

Objectives (mål)

Hva er målet med kampanjen? Kanskje det viktigstet punktet i verktøyet. Uten et mål kunne man like gjerne latt være å lage kampanjen. Målene må gjerne være SMART (spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt) for gjøre det klart å tydelig hva som skal oppnås. 

Strategy (strategi)

Hvilke strategier skal man velge og hvordan går man frem? Olsen og Peretz (2017, 114-117) forteller om kundenes nåværende atferd og ønsket atferd som distansert. En del av målgruppen kjøper tjenestene til en bedrift ofte, andre gjør det av og til, men det er vanskelig å kontrollere. Først er vi nødt til å kartlegge kundenes atferdsmønster for deretter å kunne tilpasse kommunikasjonen til målgruppen.

Technology (teknologi)

 Hvilken plattform skal du bruke til å fremme kampanjen? Snapchat, LinkedIn, Facebook eller Instagram? Her handler det om å bruke målgruppen, målene og strategien som er satt for å oppnå gode resultater i markedsføringen. 

Kilder

Josh, Bernoff & Charlene Li: Answers to Your Groundswell Questions

Olsen, L. E og Peretz, A. 2017.Markedskommunikasjon. Bergen. Fagbokforlaget. 

https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden

%d bloggere liker dette: