Markedsføring på Instagram gjennom influencere

Markedsføring gjennom Instagram kan gjøres på to måter: Tradisjonelle annonser man lager gjennom Facebook ADS Manager og betalt markedsføring gjennom influencere. I dette innlegget kommer jeg primært til å fokusere på markedsføring gjennom influencere. Jeg kommer til å presentere hvordan det gjøres, estimert rekkevidde og engasjement avhengig av antall følgere influenserne har.

For å nå ut til forbrukere er Instagram en plattform som kan være effektiv for bedrifter som selger blant annet kosmetikk, mat og klær. Man ser ofte influencere som Sophie Elise, komikerfrue og funkygine annonsere både i innlegg og på story hvor de deler ut rabattkoder og generer salg for bedrifter. En viss %-andel av hvert salg går til influenserne som takk for hjelpen. I markedsføring på Instagram gjennom influencere som i all annen markedsføring handler det om å øke salget av bedriftens varer og tjenester. Målet er at tid og penger man investerer i markedsføringen skal føre til økt profitt (ROI).

Modellen viser estimert rekkevidde og engasejement ut fra antall følgere influenceren har. 

De beste tidene å poste innhold på Instagram

Dette vet nok de fleste influencere, men det er interessant å skrive om slik at man er klar over hvordan det fungerer. 

Man skulle muligens tro at det ikke er så farlig hvilken dag og når på døgnet man legger ut innhold på. Dette stemmer ikke. Det er blitt analysert og forsket på, og her ser du en modell som illustrerer dette.

Selv om modellen er veldig klar på hvile tidspunkt som er best, finnes ingen fasit på det. Man er nødt til å prøve forskjellige tider på døgnet over en gitt periode for å se hva som fungerer best. Det kan være veldig individuelt. I følge NDW.no er det hovedsaklig mandag eller torsdag klokke 02:00, 08:00, 09:00 og 17:00 som er de ideelle tidspunktene i Norge for B2C markedsføring på instagram. Så her er det tydelig at tallene avviker litt fra hverandre.

Annonse for Norli

Kalkulering av pris

Som nevnt i forrige avnsitt handler dette om ROI, og det blir vanskelig om kostnadene er høyere enn inntektene. Det er ikke bare å betale det influenserne ber om. Du som bedrift er nødt til å sette en realistisk pris ut fra estimert engasjement. Det er ikke alltid rekkevidden teller. 

Facebook har en annonsemodell hvor annonsøren betaler for rekkevidden, jo flere engasjement, jo lavere snittpris per klikk. Dette er vanskelig å få til ved å bruke influencere da bedriften selv ikke sitter med målingene av rekkevidden, men kun med engasjementet. Det er tre ulike måter å belønne influenserne på: Betalt per klikk (PPC), Betalt per kjøp (PPA) og betalt for antall følgere (PPF). PPA vil være, det beste og billigste alternativet for en bedrift med tanke på det jeg var inne på innledningsvis med målingene, og at bedriften får betalt før influenceren tjener penger. Motsatt vil PPF være det mest lukrative for influenceren, da de får betalt uavhengig av om det blir kjøpt eller klikket på noe, noe som kan medføre høyere kostnad for bedriften. En annen belønningsmåte kan være å dele ut gratisprodukter, noe som kan være fint for nyoppstartede berifter med lav inntekt for å raskt kunne bygge merkevaren sin.

 Prisen kan også sammen med ovennevnte kalkuleres ut fra kvalitet på innholdet. Om innholdet som blir produsert av influenceren er dårlig kan man som bedrift velge å gå ned i pris, og motsatt hvis influencerens historikk tilsier at innholdet er bra. 

Når man skal kalkulere prisen for hva bedriften må betale til influenceren bruker man såkalt CPM, cost per mille, eller kostnad per 1000 . Formelen for rekkevidde er en standard formell alle byråer bruker: Gjennomsnittlig CPM* estimert engasjement / 1.000. Formelen for engasjement er litt anderledes,her bruker bruker man CPE, gjennomsnittlig kostnad per engasjement Gjennomsnittlig CPE* estimert engasjement.  Inzpire.me har en utregnet modell som tilsier at gjennomsnittlig CPM er ca. 255,- og gjennomsnittlig CPE er ca. 3,-.

 Når jeg er inne på kalkulering av pris og utregning er det greit å gå nærmere inn på hvordan det fungerer om man estimerer en betaling tatt ut fra antall følgere. En bedrift som benytter en influenser med over 100.000 følgere kan fort måtte belage seg på å betale 7500-9500 dollar per sponsede innlegg, da benytter man seg av PPF. Til sammenligning må man betale over 10.500.000 kroner per innlegg hvis man skal bruke Kylie Jenner til å markedsføre produktene sine. Man har også en stor sjanse til å tjene vesentlig mye mer enn dette også. 

* Alle tall er valutajustert fra kurser 05.04.20

Oppsummert

Hva er viktig å huske på? 

Det kan være vel og bra med Cialdinis liking prinsipp og sosiale bevis, men troverdigheten kan miste ansikt når følgerne vet at det er et sponset produkt influenserne annsonserer for. Derfor er det viktig med relevanse, noe som gjør situasjonen mer troverdig! Det blir veldig rart om funkygine skal annonsere for deg om du selger brus eller godteri. Derimot om du selger løpemaskiner, proteinpulver eller lav-karbo matvarer så er det relevant å henvende seg til funkygine for å inngå en avtale. Noen bedrifter ønsker også en eksklusivitetsavtale, og at man ikke ønsker at influenceren skal annonsere for en hel haug med merkevarer. Da er det lurt å henvende seg til vedkommende.

Det finnes også et hav av tracking tools der ute og kalkulatorer man kan bruke for hva man kan betale influenserne. Disse verktøyene er noe forskjellig og avviker litt fra hverandre, men her er noen jeg fant pålitelige: 

Her kan man tracke influensernes følger utvikling over tid

Her kan man finne ut hvor mye man kan forvente å måtte betale for PPF 

Definisjoner:

ROI – Return on investment
PPC – Pay per click
PPA – Pay per aquisition
PPF – Pay per follower
CPM – Cost per mille (per 1000)
CPE – Cost per engagement
Engasjement – Antall klikk eller aktiviteter på annonsen.
Rekkevidde – Antall som har sett annonsen, eller antall ganger annonsen har blitt vist (ikke det samme som engasjement da en andel av disse ikke foretar en handling på din annonse).

Kilder

Tallene i modellen for estimert rekkevidde og engasjement er et utregnet snitt fra flere tilbydere.

Inzpire.me

 Influencemarketinghub.com

https://coschedule.com/blog/best-times-to-post-on-social-media/#instagram

Marketingterms.com